OCHRONA FIZYCZNA

Aktywnie współpracujemy z policją

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA!

Zapewnimy bezpieczeństwo w Państwa firmie, na obiekcie, czy w nieruchomości.

Działania podejmowane przez naszych pracowników mają na celu zabezpieczenie przed wtargnięciem na teren chronionych obiektów niepowołanych osób oraz przed wyrządzeniem ewentualnych szkód. Podejmujemy aktywną współpracę z policją i służbami porządkowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo, ład i porządek w ochranianych miejscach.Agencja ochrony Agis Security świadczy usługi w zakresie kompleksowej ochrony fizycznej na różnego rodzaju obiektach. Wśród nich są:

  • zakłady produkcyjne
  • hurtownie
  • centra handlowe
  • zespoły biurowe
  • hale targowe
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • place budowy
  • dyskoteki itp.

Ochrona obiektów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.

Zapewniamy jednolite umundurowanie pracowników ochrony!

Wszyscy pracownicy są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym.

Nasz personel podczas wykonywania swoich zadań umundurowany jest jednolicie (umundurowanie dostosowane jest do specyfiki chronionego obiektu), oznaczony identyfikatorami oraz wyposażony w bezprzewodowe środki łączności i niezbędne środki przymusu bezpośredniego, ponadto wspomagany przez zmotoryzowane patrole szybkiego reagowania.

Nasi pracownicy są wybierani drogą eliminacji spośród zakwalifikowanych kandydatów i odbywają praktykę pod okiem doświadczonych pracowników naszej firmy.

Po odbytej praktyce zostają skierowani do pracy na samodzielnych stanowiskach.

Nasi kierownicy są do Państwa dyspozycji o każdej porze dnia i nocy!

Zapewniamy profesjonalizm i wysoki standard ochrony.

Zakres i funkcje wykonywanych obowiązków określają szczegółowe procedury oraz regulaminy ochrony obiektu. Są one sporządzane po konsultacjach z naszymi Zleceniodawcami uwzględniając ich uwagi i zalecenia.

Kierownictwo oraz kontrola nad wykonywanymi usługami powierzana jest osobom wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Osoby te posiadają bardzo duże doświadczenie w branży ochrony osób i mienia a także odznaczają się odpowiednimi cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, punktualność, zdecydowanie, doskonała organizacja cieszą się oni również ogromnym autorytetem wśród pracowników.

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ DLA TWOJEJ FIRMY!

Zapewnimy Państwu profesjonalną i niezawodną ochronę, która gwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

OCHRONY OSÓB I MIENIA

ŚWIADCZYMY MIEDZY INNYMI DLA:

ok Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk
ok Obiekt Biurowy Gdynia Kielecka
ok Amber Side — Restauracje Gdańsk
ok Gdański Park Naukowo Technologiczny
ok Currenda Sp. z o. o. Sopot, Łężyce
ok Bałtycki Port Nowych Technologi Gdynia