MONITORING

Z nami poczujesz się bezpieczniej!

NASZ SERWIS TECHNICZNY ZBUDUJE DLA PAŃSTWA INSTALACJĘ ALARMOWĄ LUB MONITORING!

 

Serwis techniczny działający zaprojektuje i zbuduje dla Państwa każdą z poniższych instalacji.

 • systemy alarmowe (przewodowe i bezprzewodowe) – dla biur, sklepów, magazynów i hurtowni
 • alarmy domowe- dla potrzeb użytkowników indywidualnych – od standardowych po rozbudowane
 • systemy alarmowe dla ochrony zewnętrznej – dla instytucji i użytkowników indywidualnych
 • systemy alarmowe dla ochrony obiektów specjalnych – banków i kancelarii tajnych itp.
 • systemy napadowe dla wartowników i służb patrolujących z powiadomieniem użytkowników sms na telefon
 • pilot medyczny – dla osób chorych i potrzebujących pomocy

Systemy i zabezpieczenia techniczne wdrożone w strukturach naszej ochrony w CENTRUM DYSPOZYTORSKIM I MONITORINGU.

 

Platforma OpenRDS:

Jednoczesny nadzór i zarządzanie nad:

 • Systemami Telewizji Przemysłowej (CCTV)
 • Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu
 • Systemami Antynapadowymi
 • Systemów Sygnalizacji Pożaru
 • Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych i sms
 • Kierowanie Patrolami Ochrony
 • Nadzór tras przejazdu
 • Lokalizacja chronionych osób i Mienia
 • Lokalizacja patroli ochrony
Systemy Telewizji Dozorowej

 • nadzór chronionych obiektów z Centrum Dyspozytorskiego i Monitoringu
 • stała obserwacja oraz wykonywanie patroli wirtualnych
 • weryfikacja zdarzeń Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
 • nadzór imprez
 • rejestracja zdarzeń

System Active Guard

Nadzór patroli ochrony podczas obchodów:

 • nadzór patroli – automatyczne powiadamianie o czasie i miejscu obchodów
 • łączność agentów ochrony z dowódcami
 • raporty z wykonywanych obchodów
System Antynapadowy

Ochrona osób przy pomocy pilotów uruchomionych ręcznie w chwili zagrożenia

 • automatyczne przyjmowanie powiadomień o zdarzeniu
 • automatyczne powiadomienie patrolu ochrony
 • automatyczna lokalizacja miejsca zdarzenia

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

 • nadzór systemów alarmowych w obiektach oraz na terenach zewnętrznych
 • automatyczne przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach:
 • włamanie
 • pojawienie się dymu, gazu lub czad
 • zalanie wodą
 • automatyczne powiadomienie patrolu ochrony
 • automatyczna lokalizacja miejsca zdarzenia
 • Automatyczne powiadomienie wskazanych osób poprzez SMS
Systemy automatycznego sterowania urządzeniami

 • Sterowanie urządzeniami w obiektach przez ochronę lub osoby uprawnione
 • Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych
 • Załączanie i wyłączanie oświetlenia
 • Sterowanie roletami
 • Sterowanie innymi urządzeniami

System E-PM

 • Zgłoszenia awarii i powiadomienia o serwisach okresowych
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach bezpośrednio przez techników serwisu
 • Bezzwłoczne powiadamianie użytkowników o dokonaniu serwisu
 • Automatyczne powiadamianie serwisu o zbliżających się przeglądach
 • Sporządzanie raportów

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ DLA TWOJEJ FIRMY!

Zapewnimy Państwu profesjonalną i niezawodną ochronę, która gwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.