OBSŁUGA TECHNICZNA

Kompleksowy nadzór w obiekcie!

OBSŁUGA TECHNICZNA FACILITY MANAGEMENT!

Szczegóły oferty na stronie http://agis.nieruchomosci.pl/uslugi/facility-management/

Działamy na obiektach w celu poprawy jakości funkcjonowania nieruchomości.

System Antynapadowy

Ochrona osób przy pomocy pilotów uruchomionych ręcznie w chwili zagrożenia

 • automatyczne przyjmowanie powiadomień o zdarzeniu
 • automatyczne powiadomienie patrolu ochrony
 • automatyczna lokalizacja miejsca zdarzenia

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

 • nadzór systemów alarmowych w obiektach oraz na terenach zewnętrznych
 • automatyczne przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach:
 • włamanie
 • pojawienie się dymu, gazu lub czad
 • zalanie wodą
 • automatyczne powiadomienie patrolu ochrony
 • automatyczna lokalizacja miejsca zdarzenia
 • Automatyczne powiadomienie wskazanych osób poprzez SMS

Systemy automatycznego sterowania urządzeniami

 • Sterowanie urządzeniami w obiektach przez ochronę lub osoby uprawnione
 • Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych
 • Załączanie i wyłączanie oświetlenia
 • Sterowanie roletami
 • Sterowanie innymi urządzeniami

System E-PM

 • Zgłoszenia awarii i powiadomienia o serwisach okresowych
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach bezpośrednio przez techników serwisu
 • Bezzwłoczne powiadamianie użytkowników o dokonaniu serwisu
 • Automatyczne powiadamianie serwisu o zbliżających się przeglądach
 • Sporządzanie raportów

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ DLA TWOJEJ FIRMY!

Zapewnimy Państwu profesjonalną i niezawodną ochronę, która gwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.